ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Празничен календар

 

Календар

за тържества и празнични събития

на ДГ31 "Люлин"

/през учебната 2023 - 2024г/

 

 

Дата на събитието Място на провеждане Наименование
м. Април 2024г. физкултурен салон Пролетно тържество на 2а група "Маргаритка"
м. Април 2024г. физкултурен салон "Пролетна приказка" от 3а група "Мечо Пух"
18 април 2024г.  физкултурен салон "Улично движение" тържество на 3б група "Детелина"
21 май 2024г. физкултурен салон "Цветна приказка" от 2Б група "Смехорани"
22 май 2024г. физкултурен салон Тържество по случай завършването на 4а група "Слънчо"
28 май 2024г. физкултурен салон Тържество по случай завършването на 4б група "Калинка"