ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Група "Слънчо"

Група „Слънчо“ се посещава от 23 деца, от които 12 момичета и 11 момчета.

Децата се възпитават и обучават под професионалните грижи на учителите Анета Германова и Адриана Кирилова, и помощник възпитател Ваня Полеганова.

Децата са обградени с внимание, търпение и толерантност. Групата се намира в просторно и слънчево помещение и има богата материална база – играчки, пособия, учебни и дидактични материали. Целта на екипа е развитие на личностните и социални умения на децата, в обстановка на уют, творчество, красота, познание и общуване.