ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Дневен режим

Прием на децата - 7:00 - 8:30 

Утринно раздвижване - 8:30 - 8:40 

Закуска 8:40 - 9:00 

Преднамерени ситуации по различните образователни направления 9:00 - 10:30

Игри, занимания по интереси, разходки и допълнителни дейности 10:30 - 11:30 

Обяд 12:00 - 12:30 

Следобеден сън 13:00 - 15:00 

Следобедна закуска 15:00 - 15:30 

Планирани, не планирани ситуации и допълнителни дейности 15:30 - 17:00 

Дейности по избор и изпращане на деца 17:00 - 19:00