ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Група "Славейче"

 


„ Славейче се наричаме

и игрите най - обичаме.

С песни, танци всеки ден

в ДГ 31 ний растем.

Учителките час след час

откриват ни света широк -

неуморно с търпение

и майчина любов!“

 

Нашата мисия е: Да създаваме условия за най-пълното разкриване и реализиране на детския потенциал на ред със съхранението и реализирането на неговата индивидуалност. За спокойствието на децата (родителите) и техният уют се грижи нашият сплотен екип:

учител – Розалия Георгиева

учител – Михаела Божинова

пом. възпитател – Петрана Митрева

Децата получават знания по следните образователни направления:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура

 Групата се отличава със своята темпераментност, ярко изразена индивидуалност и изява на всяко дете.