ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Група "Смехорани"

 

Това, което преживяхме

през тези 20 години

и заедно преодоляхме,

ни прави толкова неповторими –

Смехораните на детската градина.

Като Смехорани се събрахме,

и като такива винаги единни бяхме.

И горди ще сме със това,

че имаме си своя, смехоранска свобода.

 

Група „Смехорани“ е с 20 годишна история.

В първоначалния си състав е с учители Албена Пелова, Теодора Попова, и  Елена Любенова като помощник-възпитател.

От 2012г. помощник-възпитател в групата е Теодора Костова.

От 2019-2023г. помощник-възпитател е Светослава Станчева.

В настоящия момент помощник-възпитател в „Смехорани“ е Антоанета Пенкова.

Добрата екипна работа в групата дава отлична подготовка на децата съобразно държавния образователен стандарт за предучилищно образование, с индивидуален подход и в творческа атмосфера.