ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Материална база

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина:

  • 10 спални;
  • 10 занимални;
  • кабинет- чуждо езиково обучение;
  • дворни площадки, съоръжения, здравен кабинет, самостоятелна кухня, методичен кабинет, обновен физкултурен и музикален салон.

Обогатяваме и подновяваме материалната база на ДГ ежегодно с дидактични шкафове, интерактивни игри, компютърна и аудиовизуална техника.