ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Прикачени документи

Заповед за избор на изпълнител за провеждане на ДОД "Английски език с образователно - сценичен театър"
Протокол от работа на комисията за избор на фирма за ДОД "Английски език с образователно - сценичен театър"
Заповед за избор на изпълнител за провеждане на ДОД "Спортни и народни танци"
Заповед за избор на изпълнител за провеждане на ДОД "Аеробика и гимнастика"
Заповед за избор на изпълнител за провеждане на ДОД "Приложни изкуства с глина"
Заповед за избор на изпълнител за провеждане на ДОД "Подвижни игри с топка"
Протокол от работа на комисията за избор на фирма за ДОД "Спортни и народни танци"
Протокол от работа на комисията за избор на фирма за ДОД "Приложни изкуства с глина"
Протокол от работа на комисията за избор на фирма за ДОД "Аеробика и гимнастика"
Протокол от работа на комисията за избор на фирма за ДОД "Подвижни игри с топка"