ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Група "Калинка"

   Детето е като цвете, колкото 

  повече се грижим за него, 

      толкова  по-красиво и силно става то!

 

Всяко дете е уникално и притежава някакви силни страни, като от нас зависи да ги открием и да ги доразвием. 

Равен шанс на всяко дете да изразява свободно своите мисли и емоции.

 

В група „Калинка“ се отглеждат и възпитават 23 деца, от които 7 момичета и 16 момчета.

За да растат здрави и щастливи за тях се грижи следния екип:

  • Елена Сугарева – учител
  • Диди Щуркова – учител
  • Теди Костадинова – помощник възпитател

Педагозите работят по Програмните системи „Чуден свят“ на издателство Просвета. Тези Програмни системи осигуряват необходимите педагогически условия и средства за пълноценното физическо, психическо, емоционално и социално развитие на децата, както и осигурява на всяко дете плавен преход към училище.