ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Група "Маргаритка"

Кръгла жълта паричка
с бяла на ресни якичка.
Всеки знае, без да пита,
че се казва МАРГАРИТКА

Екипа на групата е:

  • Надежда Чолакова – старши учител -специалност предучилищна педагогика СУ ”Климент Охридски” - магистър
  • Росица Димитрова – учител - специалност магистър - педагог СУКлимент Охридски” - специалност Инженер по маркшайдерство и геодезия
  • Татяна Спасова - средно специално”ТМСС”