ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Отбелязване на Националния празник 3 - ти март

По случай Националния празник 3 - ти март, детската ни градина получи от Столична община националния ни флаг.