ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Информация за родителите

Скъпи родители,

Родителската среща на група Смехорани ще се проведе на 13.10.2022г (четвъртък) от 17:15ч

Молим, да присъства само по един родител и при възможност да се снабдите с колцуни.

Очакваме ви