ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

График за родителски срещи на яслени групи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА ЯСЛЕНИТЕ  ГРУПИ

 ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ, КАКТО СЛЕДВА

 

 

НА  9 ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

                ЯСЛА“А“ ПОРТОКАЛЧЕ   -   ОТ 17.00ч. В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА,2 ЕТАЖ

 

НА  10 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/

            ЯСЛАI“Б“ЗАЙО БАЙО“        - ОТ 17.00ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА,1 ЕТАЖ

 

 

МОЛЯ ДА СИ НАБАВИТЕ КАЛЦУНИ.  ЗА ТЕЗИ ,КОИТО НЕ УСПЕЯТ , ТАКИВА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

Присъствието на деца на родителските срещи не е желателно.