ДГ №31 Люлин
Детска градина в град София

Родителски срещи в началото на учебната 2023/2024 г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА ГРАДИНСКИТЕ ГРУПИ

 ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ, КАКТО СЛЕДВА

 

 

 

НА  26 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/

                II“А“ МАРГАРИТКА    -   ОТ 17.00ч. В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА,

            III“А“ МЕЧО ПУХ“       - ОТ 17.30ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА,

            III“Б“ДЕТЕЛИНА“        - ОТ 17.30ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА

 

НА  28 СЕПТЕМВРИ/ЧЕТВЪРТЪК/

            I“А“СЛАВЕЙЧЕ“             - ОТ 17.30ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА

            I“Б“СИНЧЕЦ“                 - ОТ 17.30ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА

            II“Б“СМЕХОРАНИ          - ОТ 17.30ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА

            IV“А“СЛЪНЧО“              - ОТ 17.00ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА

            IV“Б“КАЛИНКА“            - ОТ 17.00ч В ЗАНИМАЛНЯТА НА ГРУПАТА

 

МОЛЯ ДА СИ НАБАВИТЕ КАЛЦУНИ.  ЗА ТЕЗИ ,КОИТО НЕ УСПЕЯТ , ТАКИВА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.